Заповед №ПО-09-12/05.08.2019 г. на Министерството на земеделието, храните и горите за определяне на комисии за землищата от Община Ивайловград за ползване на земеделски земи.