СЪОБЩЕНИЕ

за третиране на тревните площи срещу кърлежи

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo и в изпълнение на предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ-Хасково,

 

Община Ивайловград съобщава, че ще се  извърши третиране на тревни площи в община Ивайловград.

 

Обработката на площите срещу кърлежи с биоцид Айкън 10ск ще се извърши на 29.09.2023 г. (петък) и 01.10.2023 г. (понеделник).

Около третираните обекти ще бъдат поставени необходимите стикери за използваните препарати и 24-часовия карантинен период.