На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo, Община Ивайловград съобщава, че на 03.06.2021 г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на зелените площи в местността „Илиева нива” във връзка с предстоящото провеждане на Националния младежки тракийски събор на 05.06.2021 г.

Третирането ще се извърши с биоцид Айкън 10ск.

На мястото ще бъдат поставени необходимите стикери за използваният препарат и 24-часовия карантинен период.