Приключиха летните мероприятия за децата от Детска градина „Ивайловград“ и Детска градина с. Железино.
През лятото на 2018 г., бяха успешно реализирани мероприятията по Проект „Заедно сме по – добри“ BG05M2OP001-3.001-0017, като дейностите бяха изцяло финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Две зелени училища в Златоград и Чепеларе и две сини училища в Китен, бяха проведени с участие на децата от детските градини в община Ивайловград и техните родители. За тях бе организирана културна, спортна и развлекателна програма от техните учители в детските заведения. Разходки сред природата, посещение на природни забележителностии и обучителни игри забавляваха децата през целия период на мероприятията.
Всички включили се в дейностите по Проекта „Заедно сме по-добри“ се завърнаха в родния Ивайловград с положителни емоции, добро настроение и заредени с нови сили.
До края на 2018 г. по Проект „Заедно сме по – добри“ BG05M2OP001-3.001-0017 предстоят още много изненади за малчуганите, както и за техните родители и възпитатели.