На 21.01.2019 г. работа започнаха десет лица по проект BG05M90PO01-1.010 “Обучения и заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

На 01.03.2019 г. /петък/ своите трудови договори от кмета на Общината получиха още шест лица, с трайни увреждания на възраст над 29 г., които са с решения на ТЕЛК от 50% и над 50% и са регистрирани в дирекция „Бюро по труда” – Ивайловград.

Назначените лица ще работят на пълен работен ден на позиция „общ работник” за срок от 24 месеца на територията на гр. Ивайловград, с. Вис, с. Меден бук.