На 19 март се отбелязва Международният ден на социалната работа

На днешния 19 март се отбелязва Международният ден на социалната работа. Тазгодишната тема на празника е „Споделено бъдеще за преобразяваща промяна“. Изборът й е вдъхновен от актуалните проблеми в световен мащаб, чието преодоляване изисква подчертаване на необходимостта социалните работници да предприемат иновативни подходи, ръководени от интересите на обществото.

Международният ден на социалната работа служи като своевременно напомняне за преобразяващата роля, която социалните работници имат в стимулирането на положителна промяна и насърчаването на обществото за неговото устойчиво развитие.

Ние, социалните работници от Дирекция „Социално подпомагане“ – Ивайловград, благодарим за ежедневната подкрепа, която получаваме от ръководствата на Общински администрации – Ивайловград и Маджарово, както и на всички институции, имащи отношение към грижата за децата и възрастните хора от двете обслужвани общини.

Поздравяваме всички колеги от Агенцията за социално подпомагане, от Общински администрации – Ивайловград и Маджарово, от Дома да стари хора, Дневния център за деца с увреждания и Домашен социален патронаж!

Да си пожелаем здраве, кураж, неизменна вяра и стремеж към доброто в името на нуждаещите се от подкрепа хора в нужда!

Честит празник!

С уважение,

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

Директор на Дирекция “Социално подпомагане”