Проект „Грижа в дома в община Ивайловград“

Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.001-0107-C01-„Грижа в дома в община Ивайловград“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Ви информираме, че от 01.12.2023 г. по проекта е назначен и „Фелдшер“. Всеки който желае да се възползва от този тип услуги, може да подава Заявление по Образец с придружаващи документи до кмета на Община Ивайловград.

Услугата е безплатна!!!

Образците на заявленията могат да бъдат получени в стая 308, ет. 3 в сградата на Общинска администрация или да бъдат изтеглени от сайта на Община Ивайловград http://ivaylovgrad.bg/

Напомняме, че приема на лица желаещи да ползват предоставяните по проекта почасови здравно-социални услуги по домовете, както и оказване на психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, е отворен за целия срок на договора за предоставяне на безвъзмездната помощ, който е до 03.02.2024 г.

За допълнителна информация: тел. 0661/ 60-90 – Виолета Недялкова и Диляна Бургоджиева.