ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с.Железино спечели проект по програма Еразъм+, сектор „Училищно образование“. „Еразъм+“ e eвропейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014г.
Тя е създадена, за да подкрепя дейностите в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.
Името на проекта на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ е „Ученето е като игра“, под №68. Поисканата сума е на стойност 14 625 лв.