Дванадесетокласниците от СУ „Христо Ботев” и техните класни ръководители г-жа Галена Попова и г-н Славчо Тамахкяров, днес станаха част от „Деня на отворените врати” в Общинска Администрация, който по традиция се организира всяка година по повод 12 октомври – Ден на българската община.

Зрелостниците бяха посрещнати от временно-изпълняващия длъжността кмет на община Ивайловград г-н Кръстю Делииванов, г-н Николай Панайотов – секретар на общината, г-жа Виолета Недялкова – директор на дирекция „Строителство и инвестиции”, и г-жа Мариана Иванова – директор на дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността’’, които ги запознаха със структурата на община Ивайловград.

Учениците имаха възможността да посетят отделите ГРАО, Деловодство, информационно и документално обслужване, Устройство на територията, както и Общинска избирателна комисия, която в момента се помещава в Общинска Администрация.