Региони в растеж

Регионален туризъм

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Основната цел на настоящия проект е развитие на конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Ивайловград и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти. Специфичните цели, водещи до постигането на основната цел на проекта са:

1) Консервация, реставрация и цялостна социализация на археологически обект антична вила „Армира” и СМР с цел повишаване на функционалността и привлекателността на територията и утвърждаването на обекта като предпочитана туристическа атракция, подходяща за целогодишно посещаване;

2) Увеличаване на туристическия поток с цел да се подкрепи развитието на местния бизнес в сферата на туристическите услуги. Инвестициите в проекта са насочени приоритетно към изпълнение на консервационно-реставрационните работи и строително-монтажните работи, поради спецификата на обекта, а именно нуждата от опазване на паметниците на културата. Приносът към подобряване на цялостния туристически продукт ще бъде експонирането и социализирането на обектите чрез изграждане на допълнителна дребномащабна инфраструктура за привличане на различни групи туристи.

Инвестиционните дейности по паметниците на културата ще бъдат допълнени с мерки за интерпретация и информация относно историята, значението и развитието на антична вила Армира. За цялостната реализация на проекта са предвидени за изпълнение следните основни дейности:

Дейност 1. Извършване на консервационно-реставрационни работи и на строително–монтажни работи, свързани със социализация и експониране на паметник на културата – антична вила Армира.

Дейност 2. Развитие и рeклама на туристическия продукт.

Дейност 3. Организация и управление на проекта. Дейност 4. Изпълнение на мерки за информация и публичност. Дейност 5. Извършване на одитни проверки.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната цел на настоящия проект е развитие на конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Ивайловград и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти. Специфичните цели, водещи до постигането на основната цел на проекта са:

1) Консервация, реставрация и цялостна социализация на археологически обект антична вила „Армира” и СМР с цел повишаване на функционалността и привлекателността на територията и утвърждаването на обекта като предпочитана туристическа атракция, подходяща за целогодишно посещаване;

2) Увеличаване на туристическия поток с цел да се подкрепи развитието на местния бизнес в сферата на туристическите услуги.

Изпълнението на проекта ще включи интервенции, свързани с експониране и социализиране на паметника на културата – антична вила Армира, представляващ основна туристическа атракция в община Ивайловград, както и създаване на атракциони и въвеждане на нови техники за интерпретация.

СРОКОВЕ

Дата на стартиране 19.02.2020
Дата на приключване 19.07.2023

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

Стойност на бюджета в лева:
Общо 7 007 621.11
Финансиране от ЕС
ЕФРР 5 956 477.94
Национално финансиране 1 051 143.17

ПОКАНА ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ – АНТИЧНА ВИЛА “АРМИРА”

С ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА” И НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ СТАРТИРАХА НАЙ-МАЩАБНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ – АНТИЧНА ВИЛА АРМИРА КРАЙ ИВАЙЛОВГРАД”

ТЕКАТ СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА АНТИЧНА ВИЛА „АРМИРА“

Община Ивайловград подписа Констативен Акт 15 за Антична вила „Армира“

Доставени са хардуерни оборудвания за Посетителски център на Антична вила „Армира“

Доставено е обзавеждане и оборудване за Посетителски център и Работилници за антични занаяти

Доставено е оборудването по Договор „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за посетителски център към обект Антична вила Армира, част от проект „Устойчиво развитие на археологически обект антична вила Армира, край Ивайловград“

Приключиха строително-монтажните работи на Антична вила „Армира“ край Ивайловград