ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ (чл.44 от ЗУЕС и Наредба № РД-02-20-8/11.05.2012г. ) № по ред Регистрационен номер Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени идеални части в % от...

Регистър на допуснатите за изработване на ПУП и на ИПУП от 3

Регистър на допуснатите за изработване на ПУП и на ИПУП от 2017г. № Възложител Населено място ПУП Кв. УПИ ПИ Заповед/Решение №   1 ЕТ „Егроя-Н-Недялко Недялков Гр. Ивайловград ПРЗ 61 x   Заповед №18/17.01.2017 г.   2 „ Ачера“ оод с. Железино ПЗ  ...

Регистър на издадените Разрешения за строеж в Община Ивайловград след 07.02.2017 г.

Регистър на издадените Разрешения за строеж в Община Ивайловград след 07.02.2017 г. Дата № Обект, Възложител УПИ/ПИ Населено място №2/28.02.2017 г. Жилищна сграда и гараж. Георги Пехливанов Община Ивайловград XVIII-1116 кв.28а Гр.Ивайловград №3/10.03.2017 г. Игрална зала за хазартни игри с игрални автомати. ЕТ „Егроя-Н-Недялко Недялков X Гр. Ивайловград №4/09.06.2017 г. „Автомобилен кантар“-60 тона „Бином“ ООД […]

Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория  Община Ивайловград след 07.02.2017 г.

  Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория  Община Ивайловград след 07.02.2017 г. №, дата Вх. Номер на заявлението Строеж Местонахождение Възложител Надзор Служебно лице забележки   №1/06.03.2017 г. 94-00-231/2/28.02.2017 г....

Регистър на зелени градски площи

Регистър на зелени градски площи № НАИМЕНОВАНИЕ ВИД ПЛОЩ М2 МЕСТОПОЛОЖДЕНИЕ РАСТИТЕЛНОСТ 1 Градска градина парк 3980 Гр. Ивайловград тревна, храстова, дървесна, цветя 2 Градски площад зелени площи 1800 Гр. Ивайловград тревна, храстова, дървесна, цветя 3 Градски стадион Зелени площи 12500 Гр. Ивайловград тревна 4 Градски музей зелени площи   Гр. Ивайловград тревна, храстова, дървесна, […]