ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ (чл.44 от ЗУЕС и Наредба № РД-02-20-8/11.05.2012г. ) № по ред Регистрационен номер Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени идеални части в % от...