ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Работното време на ЦАИОН е:

понеделник – петък

от 08.00 ч.– до 17.00 ч. /непрекъснато/

почивни дни: събота и неделя

 

Какво може да очаквате от нас:

• Еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички потребители;

• Конфиденциалност при разглеждане на Вашите документи ;

• Уважение и отзивчиво отношение към всеки потребител;

• Спазване на нормативно определените срокове, а при възможност и предсрочно извършване на услугата;

• Активно ще търсим Вашата оценка за административно обслужване, която публично ще оповестяваме;

• Ангажираност на ръководството на община Ивайловград за подобряване на административното обслужване.

Ние се ангажираме да вземем под внимание всички Ваши предложения за допълнение или изменение в предоставяната информация, както и тези свързани с подобряване на административното обслужване, които сте отбелязали в:

• Книгата за мнения и предложения от гражданите;

• Онлайн форма за мнения и предложения в интернет – страницата на община Ивайловград – www.ivaylovgrad.bg

• Писмен сигнал, подаден в кутиите във фоайето на Общината или в ЦАИОН;

• Анкетна карта, предоставена в ЦАИОН;

• Изпратено от Вас писмо на факс 03661/60-22 или на e-mail: obshtina@ivaylovgrad.bg

ЗА НАС Е УДОВОЛСТВИЕ ДА РАБОТИМ ЗА ВАС!