Във връзка с Европейската седмица на мобилността, служители от Районно управление „Полиция” – Ивайловград проведоха открит урок-обучение на тема „Безопасно движение при устойчивите начини на предвижване” пред ученици от първи клас от Средно училище „Христо Ботев” град Ивайловград.