Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че с два месеца – до 30.06.2020 г. – се удължава срокът, в който местните данъци за недвижими имоти и моторни превозни средства ще са с 5% отстъпка, ако се платят в пълен размер. Промените са включени в закона за Мерките и действията по време на извънредно положение, обявен с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Плащания могат да бъдат извършени:

  • на касите на „Изипей“ в цялата страна;
  • на касите на „Български пощи“ ЕАД в цялата страна;
  • по банковата сметка на община Ивайловград: BG15UBBS80028413873205, BIC код: UBBS BGSF

по съотвения код вид плащане:

  • 442100 – Данък сгради и лихви
  • 442400 – Такса битови отпадъци и лихви
  • 442300 – Данък МПС и лихви
  • 441400 – Патентен данък и лихви.

Остава да работи и касата в стая 105 на Общинска Администрация, с работно време от 08:00 ч. – 17:30 ч., при засилени контролни мерки за дезинфекция.

Информация за размера на задълженията си можете да получите на телефон 03661/6078.