Във връзка с изискванията от чл. 2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение за „Изграждане на пътна връзка за обект – Цех за преработка и опаковане на селскостопанска продукция – Цех за ядки в УПИ I – 7, землището на гр. Ивайловград, местност „Каратопрака“ , край ПЪТ III -598  “ Ивайловград – Свирачи“ .

Повече можете да прочете ТУК

Във връзка с изискванията от чл. 2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение за „Изграждане на ОГРАДА  към „Цех за преработка на ядки“ местонахождение: УПИ I – 7, землището на гр. Ивайловград, местност „Каратопрака“.

Повече можете да прочете ТУК