Уведомление за инвестиционно предложение от Юлиян Христов Ямантиев относно: Презасаждане на лозя на 3.5999 ха и изграждане на система за капково напояване върху 3.5999 ха, ситуирани в землището на Ивайловград