Уведомление оза инвестиционно предлжение относно: Презасаждане на лозя на 6.0088 ха и изграждане на система за капково няпояване в имот № 23056.54.2 в с. Драбишна, общ. Ивайловград