Уведомление за инвестиционно намерение от „Теленор България“ ЕАД за изграждане на базова станция

Уведомление -Теленор