Уведомление за инвестиционно намерение от Община Ивайловград относно изграждане на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци