По случай 55 години от създаването на гранично поделение в Ивайловград, бе организиран тържествен юбилеен концерт в голямата зала на читалището в Ивайловград. Комисар Георги Гинчев изнесе подробен доклад за дейността на ГПУ. Поздравителни адреси бяха изпратени от Кмета на Община Ивайловград – г-жа Диана Овчарова, директорът на СУ „Христо Ботев” Ивайловград и Директора на регионална дирекция „Гранична Полиция”- Смолян. Наградени бяха кмета г-жа Диана Овчарова, както и настоящи и бивши служители на гранично поделение Ивайловград, наградите и грамотите връчи полковник от запаса Павел Станев.

Контролът и охраната на държавната граница е вековна българска традиция. Още от самото създаване на българската държава през 681 година се полагат основите на стройна организация за нейната охрана.Тя се укрепва с гранични съоръжения, крепости, наблюдателници и други. След освобождението на България от турско робство, един от първите въпроси, с които се заема новосъздадената българска държава е организацията на ОДГ. Изработен и приет e от НС закон за пограничната стража, който е утвърден с указ на княз Фердинанд и публикуван в държавен вестник от 22 декември 1887 година. След Първата световна война и трагичния Ньойски договор, границите на страната са прекроени. Определена и маркирана е сегашната гранична линия, с което се поставя и началото на граничната охрана в района на Ивайловград.

Въвежда се постовата организация,като през тези години не са били рядкост случаите на въоръжени провокации по граничната бразда, които са отблъсквани с решителност и прояви на героизъм.

През периода от 1962 до 1975 година са направени 120 опита за нарушение с 161 нарушители. От тях 101 случая 134 нарушители са задържани и е постигната ефективност около 85 %. През месец август 1977 година с МЗ № 138 отряда е преструктуриран в УГО.Граничните застави са преподчинени на създадената ГК към 13 ГрО Любимец,а по късно към 5 ГрО Момчилград, която поема охраната на границата. През 1981 г. граничната комендатура спечелва съревнованието, посветено на 1300 години от създаването на българската държава и получава Знамето на Военния съвет. Задачата на УГО е подготовката на командири и екипажи за нуждите на Гранични войски. От 1977 до 1990 година от Учебния граничен отряд излизат 26 випуска за командири на стрелкови и технически отделения. През периода на съществуването на УГО са излъчени двадесет и пет отлични взвода.

През всичките тези години в ден и нощ, студ и пек, стотици синове на майка България,офицери,сержанти и войници от почти всички региони отдаваха сили и младост по изключително красивите местности на Източните Родопи за опазване на държавната ни граница. На 19 декември 1997 година в брой 122 от Държавен вестник е обнародван “ Закон за Министерството на вътрешните работи “. Като една от шестте Национални служби, влизащи в системата на МВР е обособена Национална служба “Гранична полиция”. Граничният отряд в ИВАЙЛОВГРАД е трансформиран в Граничен отряд – II степен,а през 1999 година в ГПУ- I степен в състава на РГС Любимец, като са променени или съкратени част от структурните звена .

Важен момент в развитието на поделението ни е откриването от президентите на България и Гърция на 09.09.2010 година на ГКПП “Ивайловград – Кипринос”.Това е значимо събитие не само за ГПУ,но и за целия регион. С него се даде силен тласък в развитието на приятелските отношения и икономическия напредък на прилежащите райони от двете страни на границата. Днес ГПУ Ивайловград разполага с мотивирани служители за изпълнение на задачите поставени от ръководството на ГД”ГП” и РДГП Смолян по противодействие на нелегалната миграция във всичките и форми,контрабандната дейност с акцизни стоки , трансграничната престъпност и нелегалния трафик на хора. В своята дейност ГПУ взаимодейства с останалите институции с контролни правомощия в граничната зона, като РУ-МВР,РП,ДГС. Наред с останалите задачи по контрола и наблюдението на ДГ, участва в разкриването,предотвратяването и пресичането на други престъпления, опазване на обществения ред и оказва съдействие при изпълнение на нормативните актове, регламентиращи опазването живота, здравето и собствеността на хората. „Изказвам дълбока благодарност към ръководството на Община Ивайловград за помощта и съдействието, което ни оказват при решаването на редица социално – битови проблеми. В наше лице те винаги са имали и ще имат добър и коректен приятел и партньор. От името на ръководството на ГПУ изказвам благодарност към всички генерали, офицери, сержанти, служители и войници от резерва на МВР за достойната им служба по охрана на държавната граница през различните години от съществуването на граничното поделение”- каза комисар Георги Гинчев.