Публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска движима вещ

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А               Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1 , чл.80, ал.8 от Наредба […]

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на три общински имота

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А   Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №50/12.05.2021 г., Решение...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А   Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №57/12.05.2021 г. на...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д   О    Б    Я    В    А   Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 15, ал. 3, чл. 80, ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №47/12.05.2021 г., Решение №48/12.05.2021...