Туристически информационен център – Ивайловград е удостоен с грамота и награда „Приятел на природата“ от Регионална инспекция по околната среда и водите(РИОС)-гр.Хасково. Отличието се присъжда за активно участие в организираните от МОСВ и РИОСВ кампании и инициативи, както и за реализирани през годината дейности за повишаване на екологичната култура.