На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo.

 

Община Ивайловград съобщава, че на 13.08.2021 г. ще се  извърши третиране срещу кърлежи на следните площи:

ПЛОЩИ Кв.м
1 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ГРАДСКА ГРАДИНА 3980
2 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ПАРАКЛИС 3400
3 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА КВ. 11

/В КВ. „ДРУЖБА“/

940
4 ТРЕВНИ ПЛОЩИ УПИ IV, КВ. 27 – СПОРТНА ПЛОЩАДКА 2690
5 ТРЕВНИ ПЛОЩИ НА ВХОДА НА ГРАД ИВАЙЛОВГРАД 3222
6 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ГРАДСКИ СТАДИОН 12600
7 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.СЛАВЕЕВО 4000
8 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.СВИРАЧИ 6800

Третирането ще се извърши с биоцид Айкън 10ск.

Около всеки обект ще бъдат поставени необходимите стикери за използваният препарат и 24-часовия карантинен период.