СЪОБЩЕНИЕ

за третиране срещу комари

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo и във връзка с повишената популация,

 

Община Ивайловград съобщава, че на 13.06.2024 г. и 14.06.2024 г. (четвъртък и петък) ще се  извърши третиране срещу комари на тревни площи в гр. Ивайловград и селата: Железино, Кондово, Славеево, Свирачи, Драбишна, Меден бук и Мандрица.

 

Обработката на площите за имаго на комари с топъл аерозол ще се извърши след 20:00 часа.