На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo.

 

Община Ивайловград съобщава, че ще се  извърши третиране срещу комари на следните площи:

 

ОБЕКТИ
1 Тревни площи и алеи – градска градина + пясъчник детска площадка
2 Тревни площи площад „Тракия”
3 Тревни площи детска площадка Параклис + пясъчник
4 Тревни площи детска площадка кв. 11 + пясъчник /зад детската градина в кв. „Дружба“/
5 Тревни площи ул. „Пирин”
6 Тревни площи и алеи – зеленчуков пазар на ул. “Армира“ №4 и срещу каравана “Лебеда“
7 Тревни площи УПИ IV, кв. 27 – спортна площадка кв.„Дружба”
8 Тревни площи и алеи в кв. “Лъджа“ /около читалището, паметника и входа на кв. Лъджа/
9 Тревни площи на входа на гр. Ивайловград /около спирките и стълбите/
10 УПИ I, кв. 5 – кв. „Дружба“ /срещу кафе „Деми” – на Карадимов/
11 Тревни площи градски стадион
12 Тревни и водни площи Вришко дере
13 Тревни площи и алеи защитена местност „Дупката” /еднократно/
14 Тревни площи – детска и спортна площадка в с. Железино
15 Тревни площи детска и спортна площадка в с. Кондово
16 Тревни площи детска и спортна площадка в с. Славеево
17 Тревни площи детска и спортна площадка в с. Свирачи
18 Водни площи в с. Драбишна
19 Водни площи в с. Белополяне
20 Водни площи в с. Долно Луково
21 Тревни площи детска площадка в с. Меден бук
22 Водни площи в с. Мандрица
23 Водни площи в с. Плевун
24 Водни площи в с. Покрован

 

Третирането на площите за имаго на комари с топъл аерозол ще се извърши след 20:00 часа на 08.07. и 09.07.2021 г.