СЪОБЩЕНИЕ

за третиране на тревни и водни площи

на територията на община Ивайловград срещу комари

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo,

Община Ивайловград съобщава, че ще се  извърши третиране срещу комари на следните площи:

ОБЕКТИ

1

Тревни площи и алеи – градска градина + пясъчник детска площадка

2

Тревни площи площад „Тракия”

3

Тревни площи детска площадка Параклис + пясъчник

4

Тревни площи детска площадка кв. 11 + пясъчник

/зад детската градина в кв. „Дружба“/

5

Тревни площи ул. „Пирин”

6

Тревни площи и алеи – зеленчуков пазар на ул. „Армира“ №4 и срещу каравана „Лебеда“

7

Тревни площи УПИ IV, кв. 27 – спортна площадка кв. „Дружба”

8

Тревни площи и алеи в кв. „Лъджа“ /около читалището, паметника и входа на кв. Лъджа/

9

Тревни площи на входа на гр. Ивайловград

/около спирките и стълбите/

10

УПИ I, кв. 5 кв. „Дружба“

/срещу кафе „Деми” – на Карадимов/

11

Тревни площи градски стадион

12

Тревни и водни площи Вришко дере

13

Тревни площи и алеи в защитена местност „Дупката”

14

Тревни площи – детска и спортна площадка в с. Железино

15

Тревни площи детска и спортна площадка в с. Кондово

16

Тревни площи детска и спортна площадка в с. Славеево

17

Тревни площи детска и спортна площадка в с. Свирачи

18

Водни площи в с. Драбишна

19

Водни площи в с. Белополяне

20

Водни площи в с. Долно Луково

21

Тревни площи детска площадка в с. Меден бук

22

Водни площи в с. Мандрица

23

Водни площи в с. Плевун

24

Водни площи в с. Покрован

Обработката на площите за имаго на комари с топъл аерозол ще се извърши на 06.07.2023 г. (вторник) и 07.07.2023 г. (сряда), след 20:00 часа.