СЪОБЩЕНИЕ

за третиране на тревните площи против кърлежи

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo и с цел намаляване числеността на кърлежите.

 

Община Ивайловград съобщава, че ще се  извърши третиране против кърлежи на следните тревни площи:

 

ПЛОЩИ Кв.м
1 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ГРАДСКА ГРАДИНА 3980
2 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ПЛОЩАД „ТРАКИЯ” 1800
3 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ПАРАКЛИС 3400
4 ЗЕЛЕНЧ. ПАЗАР – УЛ. “АРМИРА“ – КАРАВАНА “ЛЕБЕДА“ 615
5 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В КВ. “ЛЪДЖА“:

/ЧИТАЛИЩЕТО, ПАМЕТНИКА И ВХОДА КЪМ КВ.ЛЪДЖА/

1553
6 ТРЕВНИ ПЛОЩИ НА ВХОДА НА ГРАД ИВАЙЛОВГРАД 3222
7 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА КВ. 11

/В КВ. „ДРУЖБА“/

940
8 ТРЕВНИ ПЛОЩИ УПИ IV, КВ. 27 – СПОРТНА ПЛОЩАДКА 2690
9 УПИ I, КВ. 5 – КВ. „ДРУЖБА“

/СРЕЩУ КАФЕ „ДЕМИ” – НА КАРАДИМОВ/

1200
10 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.СЛАВЕЕВО 4000
11 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.СВИРАЧИ 6800
  ОБЩО 30 200 кв.м

 

Дезакаризация на площите ще се извърши на 27.09.2021 г.

Около всеки обект ще бъдат поставени необходимите стикери за използваните препарати и 24-часовия карантинен период.