Транспортни схеми за разнасяне на изборни материали в община Ивайловград, и за извозване на членовете на секционните избирателни комисии във връзка с провеждане на Местни избори на 27.10.2019 г.