Предвид наложеното извънредно положение, Ви съобщаваме, че ТП на НОИ – Хасково временно преустановяват посещенията си, и няма да присъстват на посочения в предварително-подадения график ден за консултация, а именно 17.03.2020 г.