Община Ивайловград набира желаещи да се включат в Програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

За програмата могат да кандидатстват:

• Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна. През периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. в рамките на работните дни ще се приготвя храна, която ще се доставя ежедневно до дома на потребителите.

С оглед противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб, не се изисква подаване на заявления от кандидатите и сключване на договор за ползване на социална услуга от потребителите. Желаещите могат да заявяват своя интерес за включване в програмата при кметовете на кметства и кметските наместници по населени места, а за град Ивайловград – на телефон: 03661 6090 в срок до 8 април 2020 г., включително.

Община Ивайловград ще извърши служебна проверка за това дали кандидатите попадат в обхвата на целевите групи, след което ще извърши подбор до размера на максимално допустимия капацитет от 170 потребителя.

Проектът ще бъде финансиран от Агенция за социално подпомагане.