Уважаеми кандидат-студенти,

„Тинтява Експлорейшън“ АД ще предостави двеедногодишни стипендии на студенти, желаещи да кандидатстват в Минно-геоложки университет (МГУ) „Св. Иван Рилски”, София, през учебната 2022/2023 г.

Условия за допускане:

  • Да са жители на община Ивайловград
  • Лица до 25-годишна възраст.

Формата за кандидатстване може да изтеглите от тук:

https://gorubso-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dmarinov_gorubso_onmicrosoft_com/EeshOuBLUNVIo0fhxOdRwpMBq6ilNNw4VDY7zgcqzEDv_A

Срок за подаване на документите до 30 юли 2022 год.