Уважаеми съграждани, информираме Ви, че в момента се извършват строително-монтажни работи на Антична вила „Армира“. Тези дейности са част от реализацията на Проект „Устойчиво развитие на археологически обект – антична вила Армира край Ивайловград“, реализиращ се по Договор BG16RFOP001-6.002-0006-C02.

Проектът цели не само да съхрани и възстанови този ценен исторически обект, но и да го превърне в привлекателна дестинация за културен туризъм. Вила „Армира“ е едно от най-значимите археологически открития в региона, представляваща уникален пример за римска архитектура и мозаечно изкуство.