На 13-ти декември, във фоайето на НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград, под ръководството на Кмета на Община Ивайловград г-жа Диана Овчарова се проведе начална пресконференция по стартиране на дейностите по най-мащабния и най-дългоочакван проект на Община Ивайловград.
Официални гости на събитието бяха заместник-министъра на Регионалното развитие и Ръководител на УО на ОП „Региони в растеж” – г-жа Нина Стоименова и доц. д-р Гергана Кабакчиева – наблюдаващ археолог на обекта, г-жа Антоанета Дамаскинова – строителен надзор на обекта и г-н Ангел Ангелов – представител на фирмата, която ще извършва строително монтажните и консервационно-реставрационни работи.
По време на пресконференцията, ръководителят на проекта г-жа Виолета Недялкова запозна обстойно всички присъстващи с дейностите, които ще бъдат извършени в следващата година.
В края на пресконференцията, заместник-министъра г-жа Нина Стоименова обяви добрата новина, че Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ ще заседава в гр. Ивайловград през 2023 година с участието на представители от Европейската комисия и се надява това събитие да съвпадне с официалното откриване на Антична вила „Армира”.
Мероприятията продължиха на Антична вила „Армира” с провеждане на церемония „първа копка”, заедно с което стартираха и действията по изпълнението на проекта.
Финансирането на проекта е комбинирано и е на обща стойност: 8 251 466,11 лв., от които 7 007 621,11 лв. е БФП и 1 243 845,00 е ФИ. БФП от своя страна е разделено на ЕФРР-5 956 477.94 лв. и НФ-1 051 143.17 лв., като основната цел е развитието на туризма в общината. Предвидени за изпълнение са общо 6 дейности, а подобектите, които ще бъдат реставрирани са:
Подобект 1: „Вила Армира” – Жилище на собствениците на античното поземлено владение”
Подобект 2: „Археологически комплекс западно от вилата”
Подобект 3: „Посетителски център”
Подобект 4: Възстановка на работилници за антични занаяти, дейности по експониране, социализация и благоустрояване на околното пространство”
Подобект 5: „Наблюдателна кула”
Подобект 6: „Подход към обекта”
Нека с наближаването на коледно-новогодишните празници си пожелаем здраве и благоденствие и нека следващата 2022 година бъде успешна за инфрастуктурното и туристическото бъдеще на нашата община, за да могат все повече хора да посетят перлата на Ивайловград – Антична вила „Армира”.