НИМХ: Жълт код за гръмотевични бури в област Хасково

През следващото денонощие времето ще остане динамично. Над много райони в цялата страна ще продължи да се развива мощна купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури. На места количествата ще са значителни...

Обявление за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Кабелна линия НН 0,4 kv от МТП /мачтов трансформаторен пост/ “Овчарник“

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че на основание чл. 150 от ЗУТ, със Заповед №211/06.06.2022 г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи...

Обявление за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Фотоволтаична централа“

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че на основание чл. 150 от ЗУТ, със Заповед №213/06.06.2022 г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се...

Обявление за изработване на проект изменение на ОУП за поземлен имот №32024.1.16

На основание чл. 124б, ал. 2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че с Решение №56, Протокол №4  от 19.05.2022 г. Общински съвет Ивайловград се разрешава изработване на проект изменение на ОУП /Общият устройствен...

СПРАВКА Съгл. чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО

СПРАВКА Съгл. чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО Програмата за управление на отпадъците на община Ивайловград, съответства с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията в решението за преценяване на необходимостта...

Регионална туристическа асоциация „Родопи“ организира Работна среща с представители на туристическия бизнес в община Ивайловград

Уважаеми Дами и Господа, От името на Регионална туристическа асоциация „Родопи“, Ви каним да се включите в Работна среща с представители на туристическия бизнес на тема: „Партньорски мрежи и електронен маркетинг за по-успешен туристическия бизнес“, която ще се проведе...

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Ивайловград

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Ивайловград

Обявление за проект за изменение на подробен устройствен  план ПУП-ПЗ за поземлен имот 32024.39.7

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №183/27.05.2022г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за...

СТАРТИРА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

Стартира Регионална програма за заетост за 2022 година. За община Ивайловград в програмата ще бъдат включени 24 лица на пълен работен ден - 8 ч. и 1 лице на непълен работен ден – 4 часа. В програмата ще бъдат включени безработни лица в трудоспособна възраст,...