За живущите на ул. „Шести септември” № 3, ул. „Гео Милев” № 18, ул. „Христо Ботев” № 6, ул. „Христо Ботев” № 7 и ул. „Първомайска” № 11 :

Съобщение информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

За живущите на ул.  „Армира” № 6, ул. „Христо Ботев” № 10, ул. „Волгоград” № 8 и ул. „Съединение” № 19:

Съобщение информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01