Във връзка с получено писмо от Областна дирекция „Земеделие” – Хасково, уведомяваме жителите на община Ивайловград /собственици на земеделска и горска техника/, че на 10.11.2017 г. /петък/ от 09:00 до 15:30 часа в двора на фирма „Бином” /бившето МТС/, ще се извърши технически преглед на регистрираната земеделска и горска техника в община Ивайловград.