Във връзка с краен срок за подаване на заявление за гласуване с подвижна изборна кутия и краен срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс и Писмо с Вх. № ЕП – 06 – 45 от 09.05.2019 г. Община Ивайловград Ви информира, че на 11.05.2019 г. (събота) служба „ГРАО“ ще работи от 09:00 ч. до 17:30 ч.