С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ИМАМ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ СЪОБЩЯ, ЧЕ ВСЕКИ ЕДИН ОТ ВАС, КОЙТО СЕ НУЖДАЕ ОТ КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ РЕШИ ДА СИ НАПРАВИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПОЛИКЛИНИКАТА В ГРАД СВИЛЕНГРАД, МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА БЕЗПЛАТНИЯ ТРАНСПОРТ ОСИГУРЕН ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД. ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО, С КОЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ТРАНСПОРТНАТА УСЛУГА Е ПРИГОДЕНО ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ДРУГИ МЕНТАЛНИ УВРЕДИ. ТО Е ЗАКУПЕНО СЪС СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА”, КОЙТО СЕ РЕАЛИЗИРА ПО ОПЕРАЦИЯ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. ИЗВОЗВАНЕТО НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЕЖЕСЕДМИЧНО В ДНИТЕ – ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК.

ВСЕКИ ЕДИН ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА, МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ БЕЗПЛАТНАТА УСЛУГА, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ТЕЛ: 03661/60-90 ИЛИ 0885504010, КЪДЕТО ЩЕ ТЪРСИТЕ ДИЛЯНА БУРГОДЖИЕВА ИЛИ ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА, С КОИТО ЩЕ УТОЧНЯВАТЕ ДЕТАЙЛИТЕ!!!