СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград уведомява всички заинтересовани фирми, че приема оферти за:
– закуски за учениците от І – ІV клас; срок: 17.00 ч. на 11.09.2020 г.;
– снабдяване с хранителни продукти на училищния стол; срок: 17.00 ч. на 11.09.2020 г.

Всички оферти се приемат в канцеларията на зав. АТС на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград.                                                 Александра Хорозова – Директор на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград.