СЪОБЩЕНИЕ

 

СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград уведомява всички заинтересовани фирми, че приема оферти за:

–  закуски за учениците от І – ІV клас; срок: 17.00 ч. на 14.09.2018 г.

– снабдяване с хранителни продукти на училищния стол; срок: 17.00 ч. на 14.09.2018 г.

Всички оферти се приемат в канцеларията на завеждащ АТС на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград.

Александра Хорозова – Директор на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград