Уважаеми Земеделски стопани,
От понеделник (6 февруари) Министерството на земеделието започва национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по него. В рамките на събитията ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия план като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството на земеделието.

Преди срещите могат да бъдат задавани и предварително въпроси на мейл:
vaprosi_mzm@mzh.government.bg

Графикът за провеждане на информационната кампания е направен на
регионален принцип:

На 14.02.23 г. (вторник) от 11 ч. в Хасково за земеделски
стопани от областите Стара Загора, Кърджали и Хасково;
Зала „Хасково“, пл. „Общински“ №1, в сградата на
Община Хасково