Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че на 31.10.2021г. изтича срокът за подаване на  „Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване“, съгласно изменението в чл. 71 от  Закона за местни данъци и такси.