УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

 

 

Уведомяваме Ви, че от 26.02.2018г. започна плащането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и превозни средства за 2018г. Предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2018г. ползват 5% отстъпка.

Задълженията си може да платите:

В брой на касата на община Ивайловград ул.”България”№ 49, стая 105 с работно време от 08.00ч.-17.30ч.

  • На касите на „ИЗИПЕЙ” в цялата страна.
  • На касите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”ЕАД в цялата страна.
  • По банкова сметка на община Ивайловград.

С/КА BG15UBBS80028413873205

BIC КОД UBBS BGSF

по съответния код вид плащане:

442100 – данък сгради и лихви

442400 – такса битови отпадъци и лихви

442300 – данък МПС и лихви

Информация за размера на задълженията си може да получите на телефон 03661/6078