Уважаеми данъкоплатци,

Община Ивайловград напомня, че 31.10.2021г. е последният срок за плащане на II-ра вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства и последна вноска за патентен данък. След тази дата се начислява законова лихва.

Задълженията си може да заплатите:

  • В брой на касата на Община Ивайловград – ул. „България“ №49, стая №105 с работно време 08:00 ч. – 17:30 часа;
  • На касите на „ИзиПей“ в цялата страна;
  • На касите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД в цялата страна;
  • По банкова сметка на Община Ивайловград : С/КА BG15UBBS80028413873205

BIC КОД UBBS BGSF

по съответния код вид плащане:

 

442100 – Данък сгради и лихви

442400 – Такса битови отпадъци и лихви

442300 – Данък МПС и лихви

 

Информация за размера на задълженията си, може да получите на телефон 03661/6078