През януари месец Община Ивайловград обяви конкурс за избор на „Здравен медиатор”.
Община Ивайловград информира, че Първи етап на конкурса за подаване на документите приключи, като крайният срок бе до 15 февруари.
Предстои Втори етап, който ще се проведе в рамките на един ден, в II етапа: 
– Разглеждане на постъпилите документи от комисия
– Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
Интервюто ще се проведе на 6 март от 11:00 ч., в стая 307 в сградата на Общинска Администрация – Ивайловград.