ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, БИБЛИОТЕКА „РОДИНА” И КЪЩА МУЗЕЙ „ГЕО МИЛЕВ”, СЪВМЕСТНО ОРГАНИЗИРАТ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ”, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТИ ПЪТ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА.

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Е СЪПРИЧАСТНА КЪМ ТАЛАНТА НА МЛАДЕЖИТЕ В ГРАД ИВАЙЛОВГРАД И РЕГИОНА, ПОРАДИ КОЕТО АКТИВНО СЕ ВКЛЮЧВА В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНКУРСА. В НЕГО УЧАСТИЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ НАВЪРШИЛИ ЧЕТИРИНАДЕСЕТ И НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИШНА ВЪЗРАСТ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧИТАНЕ НА КОНКУРСА – 02.11.2018 г. (родени след 02.11.1993 г.), КОИТО НЯМАТ ИЗДАДЕНИ СТИХОСБИРКИ. КОНКУРСЪТ Е ЯВЕН. КАНДИДАТЪТ ИМА ПРАВО ДА ПРЕДСТАВИ ОТ 5 ДО 10 ПОЕТИЧНИ ТВОРБИ, НАПЕЧАТАНИ В ТРИ ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА.

ТВОРБИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 1 октомври 2018 г. на: e-mail: lib@rodina-bg.org, факс: 042 603 950 или с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. „Руски” № 17, библиотека „Родина”.

ИЗПРАТЕНИТЕ ТВОРБИ ТРЯБВА ДА СА ПРИДРУЖЕНИ С ТОЧНО ПОСОЧЕНИ ИМЕ И ФАМИЛИЯ, НАСТОЯЩ АДРЕС, ТЕЛЕФОН И ДАТА НА РАЖДАНЕ НА АВТОРА (УЧАСТНИКА).

Подробности за конкурса виж ТУК.