СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС,

Фирма  „Еврокорект-Павлов” ЕООД, гр. Пловдив

съобщава

на засегната общественост, че има инвестиционно предложение:

Садково рибовъдно стопанство” в язовир Ивайловград, гр. Ивайловград

Информацията за инвестиционното предложение е в наличност на електронен и хартиен носител на адрес: гр. Пловдив 4002, ул. „Тургенев”, №7. Лице за контакти: Михаил Атанасов Павлов, тел: 087/ 73-83-666.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, считано от 26.07.2019 г.

Становища и мнения се приемат на място и по телефон.

В Община Ивайловград, на 25.07.2019 г. е внесена на електронен носител информацията за инвестиционно предложение.