27Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС,

Дружеството „АГРО ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД, гр. Пловдив

съобщава

на засегната общественост, че има инвестиционно предложение:

Изграждане на цех за преработка на ядки в УПИ 1 – 7 в землището на град Ивайловград, имот с №039007, местност „Каратопрака”, ограда към него и пътна връзка за обекта край път III-598 „Ивайловград – Свирачи, км. 2+600 вляво”, с възложител „АГРО ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД, гр. Пловдив.

Информацията за инвестиционното предложение е в наличност на електронен и хартиен носител на адрес: гр. Пловдив 4000, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Драгота” №3, ет. 2. Лице за контакти: Христо Тодоров Йорданов, тел: 0899 20 30 46.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, считано от 27.03.2018 г.

Становища и мнения се приемат на място и по телефон.

В Община Ивайловград, на 27.03.2018 г. е внесена на електронен носител информацията за инвестиционно предложение.