СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

Съгласно разпоредбите на чл. 41, ал. 1, от Закона за подземните богатства,

Съобщаваме,

Че министърът на енергетиката е издал Разрешение №539/11.02.2020 г. на „Натурал Стоун“ ООД, за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства в площ „Мерилин“, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград.

Приложено към съобщението прилагаме Разрешение №539/11.02.2020 г. на министъра на енергетиката.

От Общинска администрация

.